Εκπαιδευτική Εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Μαρτ. 2007 – Σήμερα): Ο Άγγελος Μιχάλας είναι Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 772/τ.Γ’/16-8-2016). Από τον Μάιο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2020 ήταν καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από το Μάρτιο 2007 μέχρι το Μάιο του 2019 ήταν καθηγητής στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας – Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Γνωστικό αντικείμενο Δίκτυα Η/Υ. Από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος.

Από τον Οκτώβριο 2015 είναι διευθυντής του Διιδρυματικού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)» (ΦΕΚ 3668/τ.B’/3-10-2019). Συμμετέχει στη διδασκαλία των εξής μαθημάτων του προγράμματος: Τεχνολογίες  και Προγραμματισμός Διαδικτύου, Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη, Τεχνολογίες Aσύρματων και Kινητών επικοινωνιών, Προηγμένα Θέματα Δικτύων Επικοινωνιών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών,  Κινητός Υπολογισμός και Εφαρμογές.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Σεπτ. 2018 – Σήμερα): Συνδιδάσκων στα μαθήματα «Υπολογιστική Νέφους – Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες», «Λογισμικό για Έξυπνες Πόλεις, Λογισμικό Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Εφαρμογές», «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Εφαρμογές Κινητών Τεχνολογιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός – Έξυπνες Πόλεις. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Υπηρεσίες» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Εθνικό Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μαρτ. 2018 – Σήμερα): Συνδιδάσκων στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας του Tμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Μαρτ. 2014 – Σήμερα): Συνδιδάσκων του μαθήματος «Υπολογιστική Νέφους» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Μαρτ. 2009 – Σεπτ. 2010): Επίκουρος καθηγητής ΠΔ407-80 Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος του 8ου εξαμήνου Υπολογιστική Πλέγματος (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο εβδομαδιαίως) και του προπτυχιακού μαθήματος του 9ου εξαμήνου «Προγραμματισμός Δικτύων και επικοινωνιών» (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο εβδομαδιαίως).

ΤΕΙ Πειραιώς (Σεπ 2004 – Μάρτ. 2007): Εργαστηριακός Συνεργάτης του εργαστηριακού μαθήματος “Προγραμματισμός ΙΙ” με γλώσσα προγραμματισμού C++ (4 ώρες εβδομαδιαίως), Τμήμα Γενικό Μαθηματικών, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών,  Τ.Ε.Ι Πειραιά.

ΤΕΙ Αθήνας (Σεπ 2004 – Ιούλιος 2005):  Εργαστηριακός Συνεργάτης του μαθήματος “Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο” με γλώσσα προγραμματισμού Java (8 ώρες εβδομαδιαίως), Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών,  Τ.Ε.Ι Αθήνας.