Ερευνητική Εμπειρία

Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα:

 • «Αρχιτεκτονική οχηματικών δικτύων 5G με τεχνολογία υπολογιστικής άκρου για την υποστήριξη καινοτόμων υπηρεσιών», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΕΔΒΜ 103 (2020-2021).
 • «Ερμής – Παροχή υπηρεσιών μέτρησης, καταγραφής, ελέγχου και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων μετρήσεων της H/M ακτινοβολίας στο περιβάλλον», ΚΕΠΠ – Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά, (2012-2020).
 • «ΠΕΔΙΟΝ24: Ανάπτυξη, εγκατάσταση & διαχείριση δικτύου μέτρησης της έντασης της μη-ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας», Εργαστήριο Διαδικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά, (2014-2019).
 • «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης», Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, (2013-2015).
 • «Ανάπτυξη πρωτοκόλλων προσπέλασης για υβριδικά οπτικά-ασύρματα δίκτυα με παροχή ποιότητας υπηρεσιών», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2013-2014).
 • «Αριθμητική Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με ταλαντωτική ή περιοδική συμπεριφορά της λύσης», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2012-2015).
 • «Ψηφιοποίηση για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού από την νεώτερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και νησιών του Βορείου Αιγαίου (ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ), Διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Κύπρος, (2012-2014).
 • ΓΓΕΤ/ Hellas High Performance Computing – Εθνικό Δίκτυο Αριστείας Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων» (2010).
 • ΓΓΕΤ/ E-LEARNING LAND – Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο (2003-2005).
 • Ανάπτυξη Δυναμικών Μοντέλων Βέλτιστης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων μέσω Διαδικτύου με Χρήση Τεχνολογιών Αιχμής/ Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πενεπιστήμια/ΥΠΕΠΘ (2004-2006).
 • Ανάπτυξη καινοτομικής τεχνολογίας, στηριζόμενης σε ανοιχτά πρότυπα, για τη διαχείριση και δυναμική παρουσίαση (διανομή) περιεχομένου – Content Management System/ΓΓΕΤ (2003-2004).
 • IST/MANTRIP – MANagement Testing & Reconfiguration of IP based networks using mobile software agents (2000 – 2002).
 • SPRITE/GEAR – Generalized EOTIP Application Repository (1999 – 2000).
 • IST/Note – Nomadic Teleworking business Environment (1998 – 2000).
 • ACTS/VITAL – Validation of Integrated Telecommunication Architectures for the Long term (1995-1998).
 • INFO2000/Kids’ TV Multimedia Information Network (1996-1999).
 • ACTS/AMUSE – Advanced Multimedia Services for Residential Users (1995-1998).